OZNÁMENIE - VŠETCI UŽÍVATELIA ČÍTAJTE!!!

8. srpna 2010 v 10:34 | Linda

STAJŇA SA SŤAHUJE!

IDEM PRESŤAHOVAŤ STAJŇU TAK SA VŠETCI PRIPRAVTE!!!

ADRESA BUDE:

WWW.STAJNA-UNICORN.BLOG.CZ

TAM SA SŤAHUJEME!!!

ŠTÝL BUDE ROVNAKÝ, IDE LEN O NOVÝ LEPŠÍ SPôSOB PREVÁDZKY!

TEŠTE SA! ;D

 

Ekológia

2. března 2010 v 20:15 | Linda
Ekológia (← z gréc. oikos - dom, logos - slovo) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životním prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.
Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny.
Podľa inej uznávanej definície, používanej obzvlášť v humánnej ekológií, je ekológia trojstranný vzájomný vzťah medzi jedincami jedného druhu, organizovanou aktivitou tohto druhu a životným prostredím, v ktorom táto aktivita prebieha.

Názov


Termín ekológia zaviedol v roku 1886 nemecký biológ Ernst Haeckel. Vo svojom diele Všeobecná morfológia organizmov ho definuje ako vedu "…o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame veda o podmienkach života."
V angličtine sa niekedy stretávame s písaním slova ekológia tak, ako ho uviedol Eugenius Warming v názve svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín).
Špecialista zaoberajúci sa ekológiou sa nazýva ekológ.

Podobory


Medzi hlavné pododbory (usporiadané podľa rozsahu predmetu štúdia od najužšieho po najširší) patria:
 • behaviorálna ekológia - študuje ekologické a evolučné základy správania živočíchov a úlohu ich správania v procese adaptácie na podmienky ich životného prostredia
 • druhová ekológia (autekológia) - skúma priame vzťahy druhov k ich prostrediu
 • populačná ekológia (demekológia) - zaoberá sa dynamikou populácií jednotlivých biologických druhov a vzájomnými vzťahmi medzi populáciami a faktormi prostredia
 • ekológia spoločenstiev (synekológia) - študuje vzťahy medzi druhmi v rámci biologických spoločenstiev
 • krajinná ekológia - skúma interakcie medzi jednotlivými zložkami krajinej sféry
 • ekológia ekosystémov - zaoberá sa tokom látok a energie v ekosystéme
 • globálna ekológia (makroekológia) - pristupuje k otázkam ekológie z globálneho hľadiska
Ekológia sa rozdeľuje aj podľa cieľových skupín záujmu, napríklad:
 • ekológia zvierat
  • ekológia hmyzu
  • humánna ekológia
 • ekológia rastlín

Základné pojmy

bióm - biosféra - biotop - ekologická nika - ekosystém - spoločenstvo - životné prostredie

Ekologické disciplíny

Ekológia je obsiahla veda, ktorá sa člení na hlavné a vedľajšie pododbory. Základné rozdelenie je:
 • všeobecná ekológia - zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov
 • špeciálna ekológia - študuje životné podmienky organizmov v rôznych typoch prostredia
 • aplikovaná ekológia - zaoberá sa praktickým využitím poznatkov ekológie

Ekologická kríza

Ekologická kríza vo zmysle ohrozenia Zeme je reálna skutočnosť. Jej hroziace následky môžu poškodiť celú Zem, dlhodobo a nenávratne. Z tohto hľadiska ide o tri ekologické hrozby:
 • vyčerpanie prírodných zdrojov
 • znečistenie životného prostredia
 • ohrozenie života
Tieto tri prvky sú navzájom prepojené. Riešiť ich izolovane je odsúdené na neúspech.

Fatima

27. února 2010 v 13:14 | Linda
Fatima
Meno: Fatima
♀ Kobyla
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Arabský plnokrvník
Zameranie: Drezúra, Parkur
Majiteľ: stella
Cena: PREDANÁ!
Číslo Boxu: 13
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com
 


Gabor

27. února 2010 v 13:06 | Linda
Gabor
Meno: Gabor
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Arabský plnokrvník
Zameranie: Western
Majiteľ: Nieje
Cena: 100 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 12
Majetok: žiadny
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Lektorská nástenka

27. února 2010 v 12:48 | Linda

Lektorská nástenka


STELLA

Kurzy: zatiaľ žiadne
Pravidlá: na kurzoch sa správajte slušne, nenapomínajte ma

stella

26. února 2010 v 16:19 | Linda

stella

http://image3.examiner.com/images/blog/EXID7468/slideshows/dog%2033%20shelleysphotos%20morguefile.jpg

Prezývka: stella
E - mail: Bude...
Web: Nemám na to čas
ICQ/Skype: Nemám, nepoužívam
Niečo o mne: Mám veľmi rada zvieratká, rada sa o ne starám, rada jazdím na koňoch, rada športujem...
Funkcia: Lektor
Počet Bodov: 100 000
Počet SMS: 220 SMS kredit
Zvieratká: Leila, Shinx, Fatima

Leila

26. února 2010 v 16:13 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek1391.jpg
Meno: Leila
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Border kólia
Majiteľ: stella
Cena: PREDANÁ!
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 9
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Shinx

10. února 2010 v 20:00 | Linda
Shinx
Meno: Shinx
♂ Pes
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Sibírsky Husky
Majiteľ: stella
Cena: PREDANÝ!
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 3
Majetok: žiadny
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Roxy

10. února 2010 v 19:38 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek2210.jpg
Meno: Roxy
♂ Pes
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 90 %
Plemeno: Nemecký Ovčiak
Majiteľ: Nieje
Cena: 70 000
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 5
Majetok: žiadny
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Frenky

10. února 2010 v 11:54 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek357.jpg
Meno: Frenky
♂ Pes
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Americký staffordšírský teriér
Majiteľ: Nieje
Cena: 150 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 8
Majetok: žiadny
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Briliant

9. února 2010 v 18:02 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek52.jpg
Meno: Briliant
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 96 %
Plemeno: Hafling
Zameranie: Military, Drezúra
Majiteľ: Nieje
Cena: 96 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 11
Majetok: žiadny
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Sharon

9. února 2010 v 17:52 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek1456.jpg
Meno: Sharon
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 80 %
Plemeno: Shagya arab
Zameranie: Western
Majiteľ: Nieje
Cena: 85 000
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 10
Majetok: žiadny
Ustájenie: zaplatené

Hádaj, kdo to je?

9. února 2010 v 15:34 | Linda |  Akcie

Hádaj, kdo to je?


No nie, zase akcička xD
Nudila som sa, tak som Vám prichystala ďalšiu akciu. No bude ich neúrekom.
Táto akcia bude celkom jednoduchá.
Vašou úlohou bude rozlúštiť pár obrázkov.
Budú počarbané, a vy musíte zistiť, kdo alebo čo na nich je.

Tak až také jednoduché nie.

Bodovanie: Za jeden obrázok 19 SMS, čiže spolu až 96 SMS!
Ako stále pokutujem za nezmyselné odpovede.
Pokuta: - 2000 bodov
Veľa šťastia!

Nala

9. února 2010 v 15:08 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek9055.jpg
Meno: Nala
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Belgický ovčiak - Malinois
Majiteľ: Nieje
Cena: 200 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 7
Majetok: žiadny
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Čo sa týka ľudí...

9. února 2010 v 14:58 | Linda |  Akcie

Čo sa týka ľudí...


Tak a je tu už 2. akcia.
Bude trochu ťažká, ale výhra je sladká :)
Vašou úlohou bude odpovedať na rozličné otázky.
Otázok bude 5. Za každú správnu odpoveď = 20 SMS kreditov.
Za všetky správne odpovede = 100 SMS kreditov.

1. Otázka: Kdo bol Štefan Znám?
2. Otázka: Kedy sa narodila Zuzana Tlučková?
3. Otázka: Akého štátu bol Miklós Horthy medzivojnový regent?
4. Otázka: Kedy zomrel Fiodor Michajlovič Dostojevskij?
5. Otázka: Kde sa objavila Joanne Woodwardová (herečka)?


Prajem veľa šťastia!

Spoznáš ho?

9. února 2010 v 14:28 | Linda |  Akcie

Spoznáš ho?

Vítam Vás na prvej akcií zvanej "Spoznáš ho?"
Dúfam, že už všetci viete, že za akcie budete dostávať SMS kredit.
Dnešná akcia sa bude týkať fotografie, na ktorej je pes.
Vašou úlohou bude zistiť, aký pes je na fotografií, čiže mi napíšete jeho plemeno.


Bodovanie: 80 SMS
Pokutujem odpovede typu: neviem, to je ťažké, afjsjaji, nadávky
Pokuta: - 2 000 bodov
Odpovede píšte do komentárov.
Veľa zdaru!

Carmen

9. února 2010 v 14:05 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek35150.jpg
Meno: Carmen
♀ Kobyla
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 90 %
Plemeno: Hafling
Zameranie: Rýchlosť, Drezúra
Majiteľ: 90 SMS
Cena: 80 000
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 3
Majetok: žiadny
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Akčná ponuka

9. února 2010 v 13:46 | Linda
V akčnej ponuke si môžete kúpiť zvieratá za SMS kredit. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si nástenku.

http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek9055.jpg
Meno: Nala
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Belgický ovčiak - Malinois
Majiteľ: Nieje
Cena: 200 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 7
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com


http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek52.jpg
Meno: Briliant
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 96 %
Plemeno: Hafling
Zameranie: Military, Drezúra
Majiteľ: Nieje
Cena: 96 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 11
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com


http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek2708.jpg
Meno: Rita
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 95 %
Plemeno: Anglický kokršpaniel
Majiteľ: Žiadny
Cena: 95 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 6
Búdka: zaplatená


http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek35150.jpg
Meno: Carmen
♀ Kobyla
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 90 %
Plemeno: Hafling
Zameranie: Rýchlosť, Drezúra
Majiteľ: Nieje
Cena: 90 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 3
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Meno: Star Light
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Frísky kôň
Majiteľ: Nieje
Cena: 100 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 11
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com


Meno: Regina
♀ Kobyla
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 95 %
Plemeno: Arabský Plnokrvník
Zameranie: Prekážky, Military
Majiteľ: Nieje
Cena: 95 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 6
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com


Meno: Bellisimo
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 85 %
Plemeno: Arabský plnokrvník
Zameranie: Parkur, Military, Drezúra
Majiteľ: Nieje
Cena: 85 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 7
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek357.jpg
Meno: Frenky
♂ Pes
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Nemecký Ovčiak
Majiteľ: Nieje
Cena: 150 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 8
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Shinx
Meno: Shinx
♂ Pes
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Sibírsky Husky
Majiteľ: Nieje
Cena: 30 SMS - PLATÍ IBA 26.2.10!
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 3
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek1391.jpg
Meno: Leila
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Border kólia
Majiteľ: Žiadny
Cena: 30 SMS - PLATÍ IBA 26.2.10!
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 9
Búdka: zaplatená
Fotografia: Zuzule.com

Gabor
Meno: Gabor
♂ Žrebec
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Arabský plnokrvník
Zameranie: Western
Majiteľ: Nieje
Cena: 100 SMS
Vyhrané závody: 0
Číslo Boxu: 12
Majetok: žiadny
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Fatima
Meno: Fatima
♀ Kobyla
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 100 %
Plemeno: Arabský plnokrvník
Zameranie: Drezúra, Parkur
Majiteľ: stella
Cena: PREDANÁ!
Číslo Boxu: 13
Ustájenie: zaplatené
Fotografia: Zuzule.com

Rita

9. února 2010 v 13:39 | Linda
http://staj.ufonek.net/img/psi_ufonek2708.jpg
Meno: Rita
♀ Fenka
Veterinár: bez veterinára
Zdravotný stav: 95 %
Plemeno: Anglický kokršpaniel
Majiteľ: Nieje
Cena: 100 SMS
Úspechy: 0
Číslo Búdky: 6
Majetok: žiadny
Búdka: zaplatená

Nástenka

9. února 2010 v 10:40 | Linda

Pekný deň!

Vitaj na stránkach plných koní, psov, mačiek a ďalších zvieratiek!


Fotografie: Zuzule.com, anetahnykova.rajce.net - ZRUŠENÁ!

Rozhodla som sa, že fotografie od Anety Hnykovej nie sú dostačujúce a tak budú vymazané. Ale naopak fotografie od Zuzule sa vynovili a budú cennejšie, drahšie a krajšie!

NOVINKA!
Fotografie sa budú orezávať! Z obrázku urobím portrét -> bude to stáť 10 000 b. Stačí napísať na e-mail stajna.jednorozec@centrum.sk a počkať 1-3 dni.

Jednorožec informuje:
Zavedenie SMS kreditu do stajne pomôže užívateľom získať zvieratá, ktoré sa im páčia a nikde inde ich nevedia získať. Neviete ako SMS kredit získať? Nájdite si Akcie a nejakú vyplnte! ;) Niekedy budú aj MEGA zľavy, čiže nejaké zviera od Zuzule pôjde buď kúpiť za body alebo za málo sms :)

NOVINKA: V stajni je SMS kredit! Zvieratá za SMS kredit si môžte kúpiť v AP. SMS kredit si môžte zarobiť v akciách, ktoré budem usporiadavať ja, administrátorka. Za SMS kredit môžte predávať zvieratá v Pokeci -> Trhy - SMS kredit. Akcie nájdete tu.

Fotografie a niečo o nich:
V našej stajni nieje podporované kradnutie fotografií. Znamená to, že ak v stajni chcete použiť fotografie od iných autorov, musíte ich požiadať o povolenie na ich fotografie, a kde ich chcete používať autorovi musíte napísať. Ak nebudete mať povolenie na určité fotografie, budú zmazané a ja kontaktujem autora fotografií, či máte alebo nemáte povolenie. Keď povolenie dostanete, pod fotografiu bude treba uviesť autora, adresu fotografií autora a e-mail autora.


Zviera vybrané mnou z AP:
http://staj.ufonek.net/img/staj_ufonek35150.jpg

Kam dál